ബാത്റൂമിലെ കപ്പുംപക്കറ്റും വഴുവഴുത്തതാണോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

ഒരുപാട് നാളുകൾ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബക്കറ്റും കപ്പും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴുവഴുപ്പ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാറുണ്ട്. വെറുതെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിയാൽ ഈ വഴിക്ക് മാറില്ല എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. എന്നാൽ ബക്കറ്റിലും കപ്പലുമുള്ള ഈ വഴി വഴുപ്പ് പൂർണമായും മാറി ഇവക്കുട്ടൻ പോലെയാണ് ഒരു മാർഗ്ഗം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി.

   

വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ ഈ വസ്തു ഉപയോഗിച്ച് ബക്കറ്റും കപ്പും വൃത്തിയാക്കിയാൽ മതിയാകും. നിങ്ങളുടെ ബാത്റൂമിലെ ബക്കറ്റ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ബാത്റൂമിലെ ബക്കറ്റ് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കളഞ്ഞ് കമഴ്ത്തി വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അല്പം വഴി വഴുപ്പ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ.

ഇത് മാറ്റുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് അല്പം ഉപ്പ് മാത്രം മതിയാകും. കൂടുതൽ വഴികൊടുത്ത ബക്കറ്റ് കപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വൃത്തിയാക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായി ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് എടുത്ത് കൈകളിൽ ഗ്ലൗസ് കവർ ധരിച്ചേ ഉപ്പ് കൈകൊണ്ട് എടുത്ത്.

ബക്കറ്റിലും കപ്പിലും നല്ലപോലെ തേച്ചുരച്ച് കഴുകുക. തീർച്ചയായും ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വഴുക്കൽ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഉപ്പിന്റെ പ്രയോഗം സഹായിക്കും. കൂടുതൽ വഴുവഴുത്ത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഈ രീതി പ്രയോഗിക്കാം. ഉറപ്പായും വഴുവഴുപ്പ് പൂർണമായി മാറും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.