ഇതുണ്ടെങ്കിൽ പല്ലി ഇനി പേടിച്ച് വാലുമുറിച്ച് ഓടും

പല്ലിയുടെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വാല് മുറിച്ചു രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത്. ചേർന്നു തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ പല്ലുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പള്ളികളിൽ മുഴുവനും അവിടെ നിന്നും തുറക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ നിസ്സാരമായി പല്ലിയെ തുരത്താനായി ഈ ഒരു രീതി മാത്രം പരീക്ഷിച്ചാൽ മതിയാകും. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ധാരാളമായി.

   

അളവിൽ പല്ലുകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാനും നിസ്സാരമായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പല്ലികളെ തുരത്തി ഓടിക്കാനും വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കാം. ആദ്യമേ ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് അധികം പുകയില ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പുകയില സിഗരറ്റിന്റെയും മറ്റും ഉള്ളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും പുകയില മാത്രമായി വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതും ആണ്.

ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് അല്പം കാപ്പിപ്പൊടി. ഇവ രണ്ടും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റണം. ഇതിനായി ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വെള്ളം കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത യോജിപ്പിച്ച് ഉരുട്ടി എടുക്കാം. എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ ചെറിയ ഉരുളകൾ നിങ്ങളുടെ.

വീടിനകത്ത് പല്ലികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പല്ലികളെ മുഴുവനായും തുരത്താനും ഇനി ഒരിക്കലും പല്ലി നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തേക്ക് വരാതെ തടയാനും സഹായിക്കും. ഇനി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പല്ലികൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു രീതി ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.