നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിലും ഇതുപോലെ ഐസ് മലകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ,ഇനി ബാക്കി വന്ന ചോറ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി

സാധാരണയായി തലേദിവസം ഭാഗ്യവാന്മാർ നാം ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിനുശേഷം ആ ചോറ് എടുത്ത് തണവ് പോയി വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നാം ചെയ്യാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇനി മുതൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് ഊറ്റുന്ന രീതി ചെയ്യരുത്.

   

ഇതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഊറ്റുകയൊന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്കും ചോറ് നല്ല ഫ്രഷ് ആയി തന്നെ പാഗമാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് പുറത്തെടുത്ത് വച്ച് തണുപ്പ് പോയതിനുശേഷം ഒരു ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലേക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ച് തട്ട് താഴെ വച്ച് ചോറ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയി തന്നെ ചോറ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള ഫ്രീസറിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഐസ് മലകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഐസ് മലകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഫ്രീസറിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയും കറണ്ട് ബില്ല് വല്ലാതെ കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എങ്കിൽ.

ഫ്രീസർ നല്ലപോലെ വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇതിനകത്ത് അല്പം ഉപ്പ് വിതറി കൊടുക്കാം. ചോറും മറ്റും തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് തിള വന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വീഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ ചോറ് തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാത്രത്തിന് മുകളിൽ ഒരു തടി തവിയോ ചപ്പാത്തി കോലോ വെച്ചു കൊടുക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാം വീഡിയോ കാണാം.