ഇത് ഒരു അല്പം ഇട്ടു കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ തെങ്ങിൻ നിറയെ കുലകൾ ഉണ്ടാകും

പലപ്പോഴും കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ കൽപ്പ വൃക്ഷങ്ങൾ ആണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നാളികേരം വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മറ്റ് കൃഷികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം ശോഷിച്ച ധാരാളമായി ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാളികേരത്തിന്റെ അളവും കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നുപോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുകളിലേക്കും ഒന്നു നോക്കൂ.

   

വലിയതോതിൽ മുൻകാലങ്ങളിലെ അപേക്ഷിച്ച് നാളികേരം കുറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇങ്ങനെ വേണ്ടി ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാം. വേനൽക്കാലമായ മറ്റു ചെടികൾ നനയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ തെങ്ങും നനക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം തെങ്ങിന് നാളെ കുറയുന്നതു കൊണ്ടാണ് മിക്കപ്പോഴും നാളികേരം കുറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ കാരണം.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ നാളികേരം വളരെ വലിയതോതിൽ കുറഞ്ഞ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും എങ്ങനെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് മിക്കപ്പോഴും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. വളങ്ങൾ മാത്രം പോരാ വെള്ളവും കൃത്യമായി നനച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

എന്നാൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റും, ഡോളോമിറ്റും ചേർത്ത് വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ വലിയ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ ഡോളമിറ്റ് അതിലേക്ക് അൽപ്പം മഗ്നീഷ്യം സൾഫേറ്റ് ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ച് തെങ്ങിന്റെ കടഭാഗത്ത് നിന്നും അല്പം മാറി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. തുടർന്നും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.