എലിയെ തുരത്താൻ ഈയൊരൊറ്റ മാർഗ്ഗം മാത്രം മതി

വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുവാണ് എലി. എലിയെ തുരത്താൻ ആയി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പല മാർഗ്ഗങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നതായി കാണപ്പെടാറുണ്ട്. എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ എലിയെ തുരത്താൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എലിയെ എങ്ങനെ തുരത്താം എടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. എലി വീടുകളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നത് പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. അധികമായ വേസ്റ്റ് കാണുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇത് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുക.

അടുക്കളയിൽ എലികളെ കാണുന്നത് ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങളിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നതിനും അതുവഴി രോഗങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുത്തുന്നതിനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ തുരുത്തി എടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അതിനുശേഷം ഗ്രാമ്പുവും വെളുത്തുള്ളിയും ഇതിനുള്ള ചെറിയ അരി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക.

ഈ വെള്ളം ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതിനുശേഷം എലി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത് വിളിച്ചു കൊടുക്കുക. ശരി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമല്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ 2 സാധനങ്ങളാണ് ഗ്രാമ്പുവും വെളുത്തുള്ളിയും. അതുകൊണ്ട് ഇവയുടെ മണമുള്ള ഈ വെള്ളമെടുത്ത് എലി വരില്ല. ഇതാ അനുഭവത്തിൽ വന്നതാണ്. പരീക്ഷിച്ച് അവർക്കെല്ലാം എലി ശല്യം വളരെ പാട് മാറ്റാന് സാധിച്ചു ഒരു വഴി കൂടിയാണിത്.

എലിയെ പടനയിക്കാൻ വെക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണ്. കുഞ്ഞു കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ബിസ്കറ്റുകൾ മറ്റും വയ്ക്കുന്നത് വളരെ തരത്തിലുള്ള അപകടം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇടയുണ്ട്. വലിയ തരത്തിലുള്ള വിഷാംശം കലർന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഇവ വീടുകളിൽ നിന്നും ഇവ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.