ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ ഇനി നിങ്ങളുടെ തലമുടി വളർന്നു വരും. നിങ്ങൾക്കും താങ്ങാനാവാത്ത അത്ര തലമുടി ഉണ്ടാകും.

മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്ന പ്രശ്നവും മുടി കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമുമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകളാണ് മുടിയുടെയും സൗന്ദര്യത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ആകുലരാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ നീളവും ഉള്ളും ഒരുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ടോണർ പരിചയപ്പെടാം.

   

ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ തന്നെയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി നിങ്ങളുടെ തലമുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തലമുടിയുടെ മാറ്റം കാണാനാകും. ഒരുപാട് ഉള്ളും കറുത്ത നിറവും നീളവും ഉള്ള മുടിയഴകളാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകരിക്കും.

ഇതിനായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അന്നാലോ അഞ്ചോ കരയാമ്പൂ കൂടി ചേർത്തു കൊടുക്കണം. റോസ്മേരി കടകളിൽ നിന്നും മേടിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കണം. ഇവ മൂന്നും ചേർത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഇത് നല്ലപോലെ അര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാകുന്നത് .

വരെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം. ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് തണുത്ത ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് തലമുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ദിവസവും രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുൻപോ ഇത് തലയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടിയിഴകൾ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചത് പോലെ വളരുന്നത് കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *