വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് നായയും കുട്ടിയും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ….

ഒരു നായയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ താരം. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒളിച്ചു കളിക്കാത്ത കുട്ടികളായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെറു പ്രായത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി കളികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കൂടുതൽ കുട്ടികളും സ്വന്തം കൂട്ടുക്കാരോടൊപ്പമാണ് ഇത്തരം കളികൾ നടത്താറ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെയും നായയുടെയും ഒളിച്ച് കളിയാണ് വൈറലായി മാറിയിരിക്കുന്നത്.

കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തോടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളാണ് ലോക്ക് ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇതോടെ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പാണ്. സ്കൂളുകൾ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അടിച്ചിട്ടതോടെ കുട്ടികൾ കൂടുതലും വീട്ടിലാണ് ചിലവഴിക്കാറ്. എന്നാൽ അവർ കളിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗം. ഇതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ താഴെയുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

So once again locked down, the children spend most of the time within the four walls of the house. Most of these children attend online classes. Many children are suffering from a lot of stress due to this. In the meantime, they also play small games to find pleasure. A video of a child like this is being shared for you today. The video has already been viewed by 11 lakh people. We can see footage of a little girl playing at home with a dog.

The girl is hiding, telling the dog to count. We can also see in the footage the dog that turns obediently back and leans against the wall and counts. In the meantime, the dog looking into the hide-and-seek to find out where the girl was hiding will evoke a curiosity in anyone. If you like it. Share this post. Likewise, more than this. . Getting our support. To continue to get posts like this. Like this page in the same way as Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan. I’ll get it right away. Your support is the motivation to do it.