ഇനി നിങ്ങൾക്കും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം.

മാവ് കുഴച്ചുവെച്ച് ഒരുപാട് സമയം ഇത് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിനു ശേഷം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടമായേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാവാം. എന്നാൽ നിസാരമായ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

   

ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചയോളം ആവശ്യമായ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒട്ടും കഷ്ടപ്പെടാതെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയി നിങ്ങൾക്കും ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലും ഉള്ളതാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.

അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുമുമ്പായി ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന മാവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്നു കുഴച്ചു പരിഭവവുമായി വരുന്ന സമയത്ത് അല്പം നെയ്യ് ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.

ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നീയും ചേർന്നു നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവ് കുഴക്കുന്നത് എങ്ങിനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ചപ്പാത്തിയെ കുറിച്ച് പൊടി ഇതിനുമുകളിൽ വിതറി കൊടുത്ത ശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയ പാത്രത്തിൽ ഫ്രിഡ്ജ്ൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

YouTube Thumbnail Downloader FULL HQ IMAGE