അതിശയിപ്പിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എന്ന് നിങ്ങളും സംശയിച്ചേക്കാം.

സാധാരണ മറ്റു സമയങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലക്ക് മഴക്കാലമാകാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ചില പ്രത്യേകമായ ജീവികൾ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് കാണാം. ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമുക്ക് വലിയ ഒരു ശല്യമായി മാറുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈച്ചകൾ ധാരാളമായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കയറുന്ന സമയത്ത് ഇവയെ എങ്ങനെ തുരത്താം എന്ന ഗവേഷണം പോലും നടത്തുന്ന ആളുകൾ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാം.

   

എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ ഈച്ചകളുടെ ശല്യം വീട് അകത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നത്.ഈച്ചകൾ മാത്രമല്ല കൊതുക് പാറ്റ പല്ലി പോലുള്ള ജീവികളുടെ ശല്യവും ഏറ്റവും കൂടുതലായി വീടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമയം ഈ മഴക്കാലം തന്നെയാണ് എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

നിങ്ങളും ഇനി നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ ശല്യം അല്ലാതെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്സാരമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവയെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത രീതിയിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോലും സാധിക്കുന്നു.

ഇങ്ങനെ ഈച്ച ഒരു ദിക്കൽ പോലും തിരിച്ചുവരാത്ത രീതിയിൽ ഇവയെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വിനാഗിരി ചെറുനാരങ്ങ നീര് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത വെള്ളം കർപ്പൂരം എന്നിവ ചേർത്ത് ഒരു സ്പ്രേ രൂപത്തിലാക്കിയ ശേഷം ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.