ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ സബ് ബ്ലോക്ക് ആവുകയില്ല

വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ല ചില വീടുകളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചേർന്നുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാ. ഇത്തരത്തിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആകുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നതുപോലും സെപ്റ്റിടാങ്കിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആയിരിക്കാം. സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന പല മാലിന്യങ്ങളും ദ്രവിച്ച്.

   

അഴുകി പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നത് ബാക്ടീരിയകൾ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ അളവ് കുറയുകയോ ഇവ നശിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായി ശരിയായി പ്രവർത്തനം നടക്കാതെ വേസ്റ്റ് മുഴുവനും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അഴകാതെ കിടക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ടാങ്ക്.

വളരെ പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു നോക്കണം. ഓ വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയകളെ വിഘടിപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്ലോക്ക് നീക്കം ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പച്ച ചാണകം നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത.

ശേഷം ഈ വെള്ളം ക്ലോസറ്റിലൂടെയോ ഡോറിലൂടെയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചാണകം മാത്രമല്ല ശർക്കര തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇതും സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുളകും അല്പം ഡെറ്റോളും മിക്സി ജാറിൽ അരച്ചെടുത്ത് ഇത് അരിച്ച് മാറ്റി അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ പല്ലികളെ തടയാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.