ഇനി നിങ്ങളുടെ പണം പോക്കറ്റിൽ ഇരിക്കും, വസ്ത്രങ്ങൾ വടി പോലെയാക്കാം

മറ്റുള്ള ജോലികൾ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസ് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും നിങ്ങളുടെതായ ഒരു വൃത്തി കാണേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭംഗിയും വൃത്തിയും നോക്കിയാണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾ ഏതു തരത്തിലുള്ള ജോലിചെയ്യിൽ വയ്ക്കുകയാണ് എത്ര മാന്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്ന് പോലും തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.

   

നിങ്ങളും പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മാന്യത കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്കിൽ മിക്കവാറും ഇത് അലക്കി തേച്ച് കഞ്ഞി മുക്കിയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പശ മുക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വരുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രഷർ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ ഉള്ള പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമാകുന്നു എന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ആളുകൾ കഞ്ഞിക്ക് പകരമായി ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കഞ്ഞി പശക്ക് പകരം ആയി ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർത്തു കൊടുത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.

ഇത് ഒന്ന് ചൂടായതിനു ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സ് അരിച്ചെടുത്ത ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കിവെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. ഒന്ന് വെയിലുകൊണ്ട് ഉണങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ മേന്മയുള്ളതാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും. വസ്ത്രങ്ങളിൽ നല്ല സുഗന്ധം പരക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു നല്ല ലിക്വിഡിനായി അല്പം കോൺഫ്ലോറും ഏതെങ്കിലും ഒരു അട്ടറും ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.