പാത്രങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇനി മീനും വളരെ വൃത്തിയായി ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതു മാത്രം മതി

സാധാരണയായി മീൻ കറി വെച്ച കഴിക്കാൻ പലർക്കും ഇഷ്ടമാണ് എങ്കിലും ഇത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ജോലി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ടുതന്നെ പലരും ഒരു ജോലിയെ വെറുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട്. സമയത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഉറപ്പായും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മീൻ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

   

കത്തികൊണ്ട് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ചില ആളുകൾ കല്ലിൽ അടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്ന രീതിയും ഉണ്ട് എങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി ഈ രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളും വേണ്ട. അതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയായി നിങ്ങൾക്ക് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുവാണ് ആവശ്യം.

ഇത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അല്പം പോലും കഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രതന്നെ മീനുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ നിസ്സാരസമയം മാത്രം മതിയാകും. സാധാരണയായി പാത്രങ്ങളും മറ്റും വൃത്തിയാക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ സ്ക്രബ്ബറാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. സ്റ്റീലിന്റെ സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് മീനിന്റെ പുറത്തുള്ള ചിതമ്പല് മുഴുവനായും ഇല്ലാതാക്കാൻ വളരെ വിശാലമായി സാധിക്കും.

രീതിയിൽ പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മീനും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനും എത്ര മീനുണ്ട് എങ്കിലും ഇനി വിഷമമില്ലാതെ വൃത്തിയാക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മീൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുപോകും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കാം.