പച്ചമുളക് ചെടി ഇനി ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ കായ്ക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി

പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പെട്ടെന്ന് കീടബാധ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ചെടികളെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദമായ വളർത്തുന്നതും സാരമായി ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. പ്രധാനമായും ഒരു പച്ചമുളക ശരി എങ്കിലും വേണം എന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരാവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ഒരുപാട് അടങ്ങിയതാണ്.

   

എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പലരീതികൾ രോഗങ്ങളും വന്നുചേരാനുള്ള കാരണമായി മാറാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് എങ്കിലും വിശാലമായി വളർത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനമായും വളർത്തുന്ന സമയത്ത് നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഉള്ളത് ചെടിയെ ബാധിക്കുന്ന കീടബാധകൾ തന്നെയാണ്.

ഇത്തരം കീഴപാടുകൾ എല്ലാം അകറ്റിയെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപ്രദമായ വളർത്താൻ വേണ്ടി വളരെ നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആവശ്യമായ വെള്ളം വളം എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ആവശ്യമായ വളപ്രയോഗം നടത്തുന്ന സമയത്ത് എഫ് എം സോൾട്ട് പ്രത്യേകമായി പരിഗണന നൽകുക. ഒരു ചെടി പറിച്ചു നടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് എപ്സം സോൾട്ട് ചെയ്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവച്ച ശേഷമാണ്.

വയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടുതൽ ആരോഗ്യത്തോടെ വളരും. മാത്രമല്ല ചെടിയുടെ താഴെയായി ഇടയ്ക്കിടെ പുകച്ചു കൊടുക്കുന്നതും കൂടുതൽ കീടബാധകളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ചാരം ലയിപ്പിച്ച ശേഷം ഇത് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വളരെയധികം ഗുണപ്രദമാണ്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.