ഇതൊരു അല്പം മതി മാറ്റിവച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ്

സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് നാളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശേഷം കരിമ്പൻ കുത്തിയത് മാറ്റിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി ഇങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇവ എടുത്തു കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രത്യേകിച്ചും കരിമ്പൻ കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത്.

   

ഇതിനകത്ത് മങ്ങിയ നിറം വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറി പുതിയത് പോലെ നിറം വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം മാത്രം ചേർത്തു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചെറുചൂടുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂടി അളവിൽ ക്ലോറക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നല്ലപോലെ യോജിപ്പിച്ച ശേഷം.

ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കരിമ്പന കുത്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കുറച്ചു സമയം നോക്കി വെക്കണം. ഒരുപാട് നിറം പോകാനുണ്ട് എങ്കിൽ നാലുമണിക്കൂർ മുക്കി വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനെ മുക്കിവച്ച ശേഷമാണ് നിങ്ങളെടുത്ത് സാധാരണ അലക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിൽ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചാൽ കറയും അഴുക്കും കരിമ്പനും നിറമറിയ അവസ്ഥയും.

എല്ലാം മാറി പുതിയത് വാങ്ങിയത് പോലെയായി ലഭിക്കും. പത്രങ്ങളിലെ അഴുക്കും കരിമ്പനും കളയാൻ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഒന്നാണ് ഈ ക്ലോറക്സ്. ഒരു ബോട്ടിൽ അളവിലെങ്കിലും ക്ലോറക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങി വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയുവാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.