ഈ പുളിച്ച ദോശ മാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ താരം

നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സമയത്ത് പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടാക്കാം. ഇങ്ങനെ പലഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ദോശ ഇഡലി എന്നിവയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി വന്ന കുറച്ചു മാവ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ മാറ്റിവച്ചാൽ പൊളിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് മാവ് മിക്കവാറും സമയങ്ങളിലും നാം വെറുതെ നശിപ്പിച്ചു കളയുകയോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയോ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.

   

എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പൊളിച്ച് മാവ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ചുമരിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ച് അഴുക്ക് പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ തോറ്റ മാവ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ചുമരിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ച് അടുത്ത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമേ ദോഷമാകും പൊളിച്ചു പോയതാണ്.

എങ്കിലും ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. കുപ്പിയുടെ മൂടിയിൽ ചെറിയ ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ദോശമാവ് കുറേശ്ശെ പുറത്തേക്കുവരുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ മാവ് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കെട്ടിയശേഷം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ചുമരിലും ടൈൽസിനിടയിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച് അഴുക്ക് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കാം.

ബാത്റൂം ടൈൽ ഇടയിലുള്ള അഴുക്കും വൃത്തിയാക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി. വാഷ്ബേസൻ സ്റ്റീൽ പൈപ്പുകൾ എന്നിവയും ഈ ഒരുമിക്ക്സ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. അടുക്കളയിലെ സിങ്കും മറ്റും ബ്ലോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ വിനാഗിരി എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.