ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട ഇനി നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പൊങ്കാലയിടാം

ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ആറ്റുകാലമ്മയുടെ പൊങ്കാലയിടുന്ന ദിവസം മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ലഭ്യമാകാൻ ഈ ദിവസം പൊങ്കാല പ്രയോജനകരമാണ്. എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പല ആളുകളും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി പൊങ്കാലയിടാതെ വിട്ടു പോകാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം ലക്ഷ്മിയുടെ അനുഗ്രഹം.

   

നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിലനിൽക്കുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രധാനമായും പൊങ്കാലയിടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പല ആളുകളും ചിന്തിക്കുന്നത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മാത്രമാണ് ദേവിക്ക് പൊങ്കാല ഇടേണ്ടത് എന്നതാണ്. എന്നാൽ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോലും പൊങ്കാളിയിടാൻ പോയാൽ ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ലഭിക്കില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ്.

നിങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്നും ഒരുപാട് അകലെയാണ് പൊങ്കാലയിട്ടുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതേ പൊങ്കാല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തോടും കൂടി തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഏറ്റവും തീരെ മുൻപിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൊങ്കാല ദിവസത്തിൽ കൃത്യസമയത്ത് പൊങ്കാലയിടാം.

നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുമുൻപിൽ വെച്ച് പൊങ്കാലയിടണം. പൊങ്കാലയിടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുവേണ്ടി പുതിയ ഒരു മൺകലവും ചിരട്ട തവിയും ആവശ്യമാണ്. ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ച് തവി കാലം എന്നിവയെന്നും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുത്. പുതിയ കല്ലുകൾ വെച്ച് അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കി പൊങ്കാല ടിവിയിൽ ഓണാക്കി വെച്ച് ഇടണം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.