വീട്ടുജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാൻ ഇനി ഈ ടിപ്പുകൾ പ്രയോഗിക്കാം

അടുക്കളയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ജോലിയും എളുപ്പമാക്കാൻ ടിപ്പുകൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കാം. പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കാനും ഈ ഒരു രീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നു. അടുക്കളയിലെ മാറ്റമല്ല ബാത്റൂമിന്റെ ചുമരെ ചെയ്യുന്നതിനും അടുക്കളയിലെ സിംഗ് എന്നിവ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിനും ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന മറ്റൊരു മാർഗം പരിചയപ്പെടാം.

   

ഇതിനായി മൂന്നാറിലെ പാട്ട് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പി ഉപയോഗിക്കാം. കുപ്പിയുടെ തലഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ക്രബ്ബർ എടുത്ത് ഇതിന്റെ നടുവിലൂടെ ചെറിയ ഒരു നൂല് നടത്തിക്കോർത്തതിനു ശേഷം കുപ്പിയുടെ തല ഭാഗത്തിന്റെ തുറന്ന ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ മോഡിക്ക് ഉള്ളിലൂടെ നൂല് കോർത്തുകൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മൂടി അടച്ചു കൊടുക്കാം.

ഇപ്പോൾ സ്ക്രബർ കുപ്പിയുടെ വാ ഭാഗത്ത് നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. ഒരു ബ്രഷിന് പകരമായി ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ബാത്റൂമിലെയും അടുക്കളയിലെയും ടൈൽസും സിങ്കും എല്ലാം വളരെ ഈസിയായി വൃത്തിയാക്കാം. അടുക്കളയിൽ ബാക്കിയാകുന്ന ഉള്ളിത്തോലുകൾ എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം പൊളിപ്പിച്ച് എടുത്ത ശേഷം.

ചെടികളിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ ഫലം ഉണ്ടാകാൻ സഹായിക്കും. മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒന്നിനെ പോലും തൊണ്ടു പൊട്ടാതെ വളരെ വൃത്തിയായി പുഴുങ്ങി എടുക്കാൻ സാധാരണ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് അല്പം വിനാഗിരി കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.