കുപ്പി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുമുണ്ട് ചില പ്രയോജനങ്ങൾ

സാധാരണയായി മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ കുപ്പികൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളയുന്ന രീതിയാണ് നമുക്കുള്ളത്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് ചില പ്രയോജനങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിൽ മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ കുപ്പികൾ പ്രയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.

   

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഉയരമുള്ള ജനലുകളും വാതിലുകളും എവിടെയും മാറാലയും മറ്റും പൊടിപടലങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഈ മിനറൽ വാട്ടർ കുപ്പി വളരെ പ്രയോജനകരമായി ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിനായി കുപ്പിയുടെ തലഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കണം. ഒരു പഴയ ഷോള് ബനിയൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിബൺ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത് വലിയ നീളത്തിൽ പ്ലസ് ആകൃതിയിൽ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ടൈറ്റായി കെട്ടി കൊടുക്കാം.

ശേഷം കുപ്പിയുടെ നാല് ഭാഗത്തും ഓരോ ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ട് ഈ കെട്ടിയ തുണിയുടെ ആഗ്രം കയറ്റി വീണ്ടും അടിഭാഗത്തേക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കെട്ടിയ ശേഷം കുപ്പിയുടെ മുടി ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു നീളമുള്ള കമ്പി കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഈ കമ്പി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയ ശേഷമാണ് കയറ്റുന്നത് എങ്കിൽ ഉപ്പേരിയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഇത് വിട്ടു പോരില്ല.

ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ കമ്പികളും വാതിലുകളും ചുമരിലെ മാറാലയും തുടച്ചുനീക്കാം. ജനലിന്റെ സൈഡിലും മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും പള്ളിക്കാട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് മാറ്റുന്നതിന് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.