ഉണക്കമുന്തിരി ദിവസവും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത്

ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിഷാംശങ്ങളും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ ഉണക്കമുന്തിരി ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. പ്രധാനമായും തുടർച്ചയായി 7 ദിവസങ്ങളിൽ ഉണക്കമുണ്ടെ തലേദിവസം പുതത്തു വച്ച് രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലെ രക്തശുദ്ധീകരണത്തിനും പോലുള്ള അവയവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിലും ഉപകാരപ്പെടും.

   

ദിവസവും ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കാം എങ്കിലും ഇത് അളവിൽ കൂടുതലായി കഴിക്കുന്നത് ചില ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും ഉപകാരപ്രദമാണ് . എന്നാൽ കുതിർക്കാതെ ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുന്നത് ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ദഹന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്നതുകൊണ്ട്.

എപ്പോഴും കുതിർത്ത ശേഷം മാത്രം ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. തലേദിവസം രാത്രി ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുന്തിരി കഴുകിയശേഷം ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ് ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കിവെച്ച ഈ ഉണക്കമുന്തിരി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ വരും വൈകിട്ട് കഴിക്കാം. ഇതുപോലെ മലബന്ധം പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മാറിക്കിട്ടാൻ ഉപകാരപ്രദമാണ്.

മാത്രമല്ല അലീമിയ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉള്ളവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ മാറി രക്തം ശുദ്ധീകരിച്ച് കൂടുതൽ രക്തം പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നതിനും സഹായകമാണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും മൃദുത്വം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെ ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുന്നത് ഫലം ചെയ്യും. ഇനി ഉണക്കമുന്തിരി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കഴിക്കുക തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.