നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ശരീരഭാരം കുറയുന്നില്ലേ, ഇനി ഇതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കും കുറയ്ക്കാം

ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ഉയരത്തിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു അളവിലേക്ക് വളർന്നു വരുന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരുപാട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നു. അമിതമായ ശരീരഭാരം നിങ്ങളെ ഒരു രോഗിയാക്കാം എന്നത് ഒരു വാസ്തവമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് പുറമേ കാണുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കാൾ ഉപരിയായി ഈ ശരീരഭാരം നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തകരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകുന്നു.

   

പ്രത്യേകിച്ചും അമിത വണ്ണമുള്ള ആളുകളെ പ്രമേഹം എന്ന രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതും പ്രമേഹം എന്ന രോഗാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമായി അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ വന്നുചേരുന്നതിന് ശരീരഭാരം ഒരു കാരണമാകാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ആദ്യമേ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

പ്രമേഹത്തെ ഭയന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റു പല ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോകാവസ്ഥകളും ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാം. പ്രത്യേകിച്ചും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നത് ഒരു നല്ല രീതിയല്ല. അതേസമയം തന്നെ നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഒപ്പം വ്യായാമം ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കാം.

പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വെളുത്ത അരി പോലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. അതേസമയം തന്നെ തവരോടും കൂടിയതാ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. ഈ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രണത്തിനൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ആയി നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. വ്യായാമത്തിനും ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായ ഒരു ഭക്ഷണരീതി പാലിക്കുക. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.