വായിലും വയറിലും വരുന്ന പുണ്ണുകൾ അപകടകാരിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാം

ചില ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വായിൽ വല്ലാതെ നീറ്റലും പുകച്ചിലും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. പലർക്കും വായിൽ നാക്കിലും തൊണ്ണിലും മോണകളിലും ആയില്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നീറ്റലും പുകച്ചലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വായ്പുണ്ണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ പലതാണ്. ഓരോ ആളുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം .

   

ഇത്തരത്തിൽ വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പാരമ്പര്യമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള വായ്പുണ്ണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു ആഹാരശേരി പാലിക്കുന്ന ആളാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും ചില സിട്രസ് ഫ്രൂട്ടുകളോ പച്ചക്കറികളോ ഭക്ഷണങ്ങളോ കഴിക്കുന്നത് മൂലം ഇത്തരത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗത്തിന് ഭാഗമായും ഇത്തരത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ചെറിയ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവളിലും ആണ് എങ്കിലും പല്ല് കമ്പി ഇടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചിലർക്ക് വായ്പുണ്ണ് വരുന്നത് കാണപ്പെടുന്നു. പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബോർഡുകൾ മോണകളിലും മറ്റും ഉറഞ്ഞു അവിടെ പുണ്ണ് ഉണ്ടാകാം. പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ പുകവലി ശീലമോ ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വായ്പുണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സർവ്വസാധാരണമാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശീലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ .

ഇവ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇത്തരം വായ്പുണ്ണിനെയും ഒഴിവാക്കാം. ഒരുപാട് മസാലയോ പുളിയോ ഉപ്പ് ഉള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വലിയതോതിൽ വായ്പുണ്ണിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീറ്റലും പുകച്ചിലും കുറയ്ക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വായിൽ തൈര് കൊള്ളുന്നത് നല്ലതാണ്. പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ പല പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പൊടിക്കൈകളും ഇതിനുവേണ്ടി പ്രയോഗിച്ചു നോക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.