നരച്ച മുടി കറുപ്പിക്കാൻ ഇനി വേറൊന്നും വേണ്ട | Easy Hair Dye

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നരച്ച മുടി കറുപ്പിച്ച എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് വീഡിയോ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് അകാലനര എന്നുപറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുടി കറുപ്പിച്ച എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ നമുക്ക്.

   

നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നരച്ചമുടി നമ്മുടെ പ്രായത്തെ അമിതം ആക്കുകയും നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതിനുവേണ്ടി കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന ഡൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മുടി ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു.

അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം ചെടികൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികളിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുടക്കി സംഭവിക്കും. ഹെന്ന പൗഡർ ലേക്ക് അല്പം കട്ടൻചായ കളിപ്പിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത്.

നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു കൊടുത്തതിനു ശേഷം തലയിൽ പുരട്ടുക. അതിനുശേഷം നിലാംബരി പൊടിയിലേക്ക് അൽപം കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിച്ചു കുടിച്ചു തീർത്തു നല്ല രീതിയിൽ തലയിൽ പുരട്ടുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *