നിങ്ങളുടെ വയറ് ക്ലീൻ ആകാൻ നിസ്സാരമായ ഈ വസ്തുക്കൾ മതി. ആഴ്ചയിൽ ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ മതി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും.

വയറുസമന്നമായ സംസ്കൃതകൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാകില്ല. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള വയറിന്റേതായ അസ്വസ്ഥതകൾ നിങ്ങളുടെ നല്ല നിമിഷങ്ങളിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. പ്രധാനമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ദഹനം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള.

   

തകരാറുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അസിഡിറ്റി സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതരീതിയിൽ അല്പം കൂടി വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന മലബന്ധപ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും വളരെ നിസ്സാരമായി നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാനാകും.

ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ തന്നെ അടുക്കളയിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾ നിസ്സാരമായി തന്നെ മാറും. ഇതിനായി ചൂടുവെള്ളം, ചെറുനാരങ്ങ, ഉപ്പ്, ആവണക്കെണ്ണ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ ഇളം ചൂടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ആവണക്കെണ്ണ ചേർത്ത്.

യോജിപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് ലയിപ്പിക്കാം. ശേഷം ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിഭാഗം പിഴിഞ്ഞ് നീരും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുക. ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചതിനുശേഷം രണ്ട് ഗ്ലാസ് തണുത്ത വെള്ളം കൂടി കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുകയും വയർ ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *