നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇനി മൃദുലവും മനോഹരവും ആകും. ഈ ടിപ്പ് ചെയ്തു നോക്കൂ.

കാൽപാദത്തിൽ ഒരുപാട് വിള്ളലുകളും ഇരുണ്ട നിറവും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ അരോചകമായ നിറവും രൂപവും എല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയോഗിക്കാം. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വെറും രണ്ട് വസ്തുക്കൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയുള്ള ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കൾ നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ മനോഹരമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

   

കാൽപാദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ മൂലമായിട്ട് ചിലർ കുഴിനഖം പുഴുക്കേട് എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനുകൾ മാറുന്നതിനും ഒപ്പം കാൽപാദത്തിന് നിറം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും കാൽപാദത്തിലെ വിള്ളലുകൾ മാറുന്നതിനും ടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. കാൽപാദത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന ഇരുണ്ട നിറവും ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാറും. നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളും ഇനി മനോഹരമാകും.

ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ പതഞ്ഞ് പൊന്തി വരും. നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ കക്ഷത്തിലും തുടയിടുക്കിലും ഉള്ള കറുപ്പുനിറം മാറുന്നതിനും ഈ ടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അളവിലേക്ക് ഇവയെല്ലാം ചേർക്കാം.

ശേഷം ഈ ഇരുണ്ട നിറമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നാരങ്ങ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ സ്ക്രബ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ഇരുണ്ട നിറം മാറുകയും ഒപ്പം ചർമം കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ ഇനി ഫിലിം ആക്ടർസിനെ പോലെ മനോഹരമായി മാറും. 10 മിനിറ്റ് ഇത് ശരീരത്തിൽ വച്ചശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *