കാലുണ്ണിയും അരിമ്പാറയും തന്നെ തനിയെ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ഇതുവരെയും അറിയാതെ പോയല്ലോ.

നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലും പലഭാഗങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്ന പാലുണ്ണി അരിമ്പാറ പോലുള്ള ചെറിയ കടിപ്പുകളെ പൂർണമായും ഇല്ലാതാക്കാനും ഇവയെ വേരോടെ പിഴുതെറിയാനും ഇനി നല്ല ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഇത്തരം അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി പോലുള്ള ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിനുവേണ്ടി നല്ല ഒരു മാർഗ്ഗം ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം.

   

പ്രധാനമായും ഇതിനെ ആവശ്യമായ ഉള്ളത് മൂന്ന് വസ്തുക്കളാണ്. ആദ്യത്തേത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക. ജെല്ല് രൂപത്തിലുള്ള പേസ്റ്റ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കരുത്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ നല്ലപോലെ ചേർത്തു കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ കാസ്റ്റർ ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം.

ഇവ മൂന്നും ചേർത്ത് നല്ല ഒരു മിക്സ് ആക്കി എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അരിമ്പാറ പാലുണ്ണി എന്നിവ ഉള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കാം. നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇത് പുരട്ടിയിടണം. രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിനു മുൻപായി ഇത് ചെയ്യുക. ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആകാതിരിക്കുന്നത് വേണ്ടി ഇതിനുമുകളിൽ ഒരു ടേപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിക്കുക.

രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ അരിമ്പാറ ഭാഗത്ത് വെച്ച ശേഷം കിടന്നുറങ്ങുക. രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ വേരുകൾ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നതായി കാണാനാകും. ഒറ്റ യൂസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് ഇത്. ഇനി അരിമ്പാറയും പാലുണ്ണിയും മാറാൻ പേസ്റ്റ് മാത്രം മതി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *