മദ്യം മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ രോഗിയാകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടിയാണ്.

പല ആളുകളും ഇന്ന് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.പ്രത്യേകമായി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നത് പ്രമേഹം പ്രഷർ ഷുഗർ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇതെല്ലാം പേടിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ. ഇന്ന് ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നത്.

   

ശരീരത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില കെമിക്കലുകളും മെറ്റൽ കണ്ടകളുമാണ് ഇന്ന് രോഗാവസ്ഥ കൂടുതലും ആളുകളിൽ കാണുന്നത്. ഈ അടുത്തകാലത്ത് മരിച്ച സിദ്ദിഖിന്റെ ശരീരത്തിൽ പോലും പലതരത്തിലുള്ള മെറ്റാലിക് കണ്ടന്റുകൾ കാണുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. നമ്മുടെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പോലും നശിപ്പിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം. ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും ശരീരം കൂടുതൽ രോഗാതുരമായി മാറുന്നു.

വെറുതെ പനിയും ചുമയും ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മെ ബാധിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും കിഡ്നി ലിവർ ഹാർട്ട് എന്നീ അവയവങ്ങളെയാണ് ഈ രോഗാവസ്ഥകൾ എല്ലാം ബാധിക്കുന്നത്. ശരീരത്തിൽ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വളരെ മുൻപേ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിലും, നാം ഇവയെ പരിഗണിക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നതാണ് രോഗങ്ങൾ കൂടുതൽ തീവ്രമാകുന്നതിന് ഇടയാകുന്നത്.

ശരീരത്തെ കാണുന്ന ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളെ പോലും വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നാം പരിഗണിക്കുക എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും ഇതിനുവേണ്ട ചികിത്സകൾ നൽകാനും സാധിക്കും. ചേട്ടന്റെ ധാരാളമായി ബ്രോക്കോളി മല്ലിയില പ്രോബയോട്ടിക്കുകൾ എന്നിവ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ മെറ്റാലിക് കണ്ടെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ തടയാനാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *