ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥ നിസാരമാക്കരുത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ ആവില്ല.

ഇന്ന് ഒരു കോടിയോളം വരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരുപോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാർപൽ ടണൽ സെൻഡ്രോം. ഇതിൽ തന്നെ അധികവും സ്ത്രീകളിലാണ് ഈ അവസ്ഥ കാണപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും കൈപ്പത്തിക്കും കൈത്തണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ആണ് കാർപെൽ ടണൽ. കൈവിരലുകളിലേക്കുള്ള ഞരമ്പുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ തണലിലൂടെയാണ്. അമിതമായി കൈകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ കാർപെൽ ടണൽ ഡാമേജ് ആകാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്.

   

മിക്കപ്പോഴും കൈയുടെ വിഭാഗം ഗ്രാമാവുകയും ഇതിനകത്ത് ഞരമ്പുകൾ ഞ്ഞെരുങ്ങിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം.ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കൈകൾക്ക് കൂടുതൽ വേദന, തരിപ്പ്, കഴപ്പ് എന്നിവയെല്ലാം അനുഭവപ്പെടും. ഇത്തരത്തിലുള്ള തരിപ്പും കഴപ്പും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനുവേണ്ട ചികിത്സകളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് അറിയേണ്ടതും ചെയ്യേണ്ടതും ആയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്.

ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ട സർജറികളും മറ്റും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഞരമ്പുകൾ കൂടുതൽ ബാധിക്കപെടാനും, തിരിച്ച് പിടിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഞരമ്പുകളുടെ അവസ്ഥ മോശമാവുകയും ചെയ്തിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ കാർപ്പൽ ടണൽ സിൻഡ്രോമിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഒരു സർജറിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവസ്ഥയെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ മറികടക്കാം.

മിക്കവാറും കൈകൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാകാറുള്ളത്. ഐടി ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും, റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, കൂടുതലും വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇവ അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *