ഓറഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ടിപ്പ് ഒന്നും അറിയുക

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുമെങ്കിലും ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ.

   

തന്നെ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടിൽ മൊത്തം സുഗന്ധപദം നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതുപോലെതന്നെ വിമുക്തമാക്കുന്നതിനും ഇതുകൊണ്ട് സഹായകമാകുന്നു. നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി ചെയ്തു.

നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഒരു പാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് കഷണങ്ങളാക്കി കൊടുത്തതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക.

ഇത് നമ്മുടെ സിങ്കിലോ ബാത്ത്റൂമിലോ ആവശ്യനുസരണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ദുർഗന്ധം നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധം പരത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അമിതമായി വാങ്ങിക്കുന്ന വാങ്ങിക്കുന്ന റൂം ഫ്രഷറുകളെക്കാൾ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിയാണ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *