മിക്സിയുടെ ജാറ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും

മിക്സിയുടെ ജാറ പലപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനു ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും.

പലപ്പോഴും മിക്സിയുടെ ജാറ വൃത്തികേട് ആയിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇത്തരം രീതികൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. തേങ്ങ അടച്ചതിനുശേഷം മിക്സിയുടെ ജാർ എളുപ്പത്തിൽ ഡ്രൈവ് ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ചെയ്തതിനുശേഷം ഗ്യാസിൽ ഓഫ്‌ലൈനിൽ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാർ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ ഇതിൻറെ ബാക്ക് വശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലെയ്ഡ് ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് അരിക്കാടി കൂടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വഴികളും ഇല്ല. എളുപ്പത്തിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവിടെ അല്പം സോഡാപ്പൊടി എടുത്തതിനുശേഷം ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ കഴുകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.