മഴക്കാലത്ത് എളുപ്പത്തിൽ തുണിയെടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

മഴക്കാലമായാൽ വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കുക എന്ന് രീതിയെക്കുറിച്ച് അന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് ധാരാളമായി തുണികൾ കുമിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. തുണികൾ വൃത്തിയായി ഉണക്ക എടുക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം തുണികളിൽ ധാരാളമായി കരിമ്പൻ കുത്തി വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് തുണികൾ വളരെ പ്രത്യേക ഉണക്കിയെടുക്കുന്ന അതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗ്ഗം ആണ് പറയുന്നത്. വരുമ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുകയും മഴ വരുമ്പോൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെ പാടുപെട്ട് ഒരുപടി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് നീക്കി മാറ്റി ഇടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പുതിയ രീതിയിലുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പഴയ സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ ദിനം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് മാത്രം മതി.

പഴയ ബക്കറ്റ് മൂടിയാണ് ഇതിനു പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മുടിയിൽ ധാരാളം ദ്വാരങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കയറുകൾ ഇട്ട് നല്ലരീതിയിൽ കുരുത്ത മഴപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. മുകൾഭാഗത്ത് ഒരു എസ് ആകൃതിയിലുള്ള കൊടുത്ത സ്ഥാപിച്ചതിനുശേഷം അത് കുളത്തിൽ ഇടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ഏത് സമയം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇട് അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള എളുപ്പമായ രീതി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രയോജന പരമായ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതി. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.