തറ തുടക്കുമ്പോൾ ഇതു കൂടി ചേർത്താൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തറ വൃത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തറ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യം തന്നെയാണ്. തറയിലാണ് ധാരാളം കീടാണുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അടിപൊളി തന്നെ താറാവ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യം ആയി പലപ്പോഴും മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വളരെയെളുപ്പത്തിൽ തറ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

തറ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡ് കളും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തറ വൃത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം അതിൽ കെമിക്കലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന്. എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തറ വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴി യെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

തറ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം പച്ചക്കർപ്പൂരം പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഗന്ധം പരത്തുന്ന അതിനോടൊപ്പം ഈച്ച ഉറുമ്പ് പ്രാണികൾ എന്നിവയുടെ ശല്യത്തിൽ നിന്നും പൂർണമായും മോചനവും ലഭിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തെറ്റ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

നമ്മൾ പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേണം തറ എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി ഇടുന്നതിന്. ഏറ്റവുമധികം രോഗാണുക്കൾ പരക്കുന്നതും ഇവിടെനിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി തറ പ്രതിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കു.