സ്റ്റീൽ സ്ക്രബർ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ആരും അറിയാതെ പോകരുത്

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും പാത്രം കഴുകാൻ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ സ്ക്രബറുകൾ ആയിരിക്കാം. ഈ സ്റ്റീൽ സ്ക്രബറുകൾ വളരെ വേഗം തന്നെ നാശമായി പോകുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവയെ കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സീറ്റ് ഐസിസി സ്റ്റീൽ റബ്ബർ എടുത്തുവെച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രീതി കൂടിയാണിത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിക്ക് ഒരുതരത്തിലുള്ള പൈസ ചെലവും വരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പം തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോണ്ടേ സമയം ആകേണ്ടതില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനുശേഷം കളയേണ്ടത് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. ഈ സാധനം നമ്മുടെ കൈകളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുത്തി കൊള്ളുന്നതാണ്.

ഇതിന് പ്രധാന കാരണം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ വലിയ തരത്തിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ആക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു കുപ്പി എടുത്തു അതിനുശേഷം കുറുപ്പിൻറെ വായ്ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുക.

സ്റ്റീൽ ക്ലബ്ബിൻറെ അകത്തുകൂടി ഒരു മല്ലിക എത്തിയതിനുശേഷം കുപ്പിക്ക് അകത്തേക്ക് ഇതിനെ വലിച്ചു കയറ്റുക.വലിച്ചു കയറ്റിയ അതിനുശേഷം ബർത്ത് നല്ലതുപോലെ വള്ളി പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കുപ്പിയുടെ മൂടി അമര്ത്തി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ക്രബർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.