ഇനി തറ തുടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് തറ വൃത്തിയാക്കുക എന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തറ എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. തറ വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും തറ വൃത്തിയാക്കി തന്നെ കരുതണം. ഇല്ലാത്തപക്ഷം രോഗങ്ങൾ കടന്നുവരാൻ വളരെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തറ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.

തറ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കണം നിന്നാണ് ഏറ്റവുമധികം കീടാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാൻ സാധ്യത ഉള്ളത്. തറയിൽ പലപ്പോഴും ഉറുമ്പ് പ്രാണികൾ തുടങ്ങിയ നിങ്ങളെ കാണാൻ ഇടയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇവയെല്ലാം നീക്കിയതിനു ശേഷം വൃത്തിയാക്കാം. പലതരത്തിലുള്ള വീടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ വളരെ ദോഷം ഉള്ളതാണ്.

കാരണം കെമിക്കലുകൾ ചേർത്ത ഈ തലക്കെട്ടുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായി ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചുവേണം ചെയ്യാം. കെമിക്കലുകൾ ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തറ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു മാർഗം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് സാധനങ്ങൾ മാത്രം വച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാം.

ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ ചേർത്തതിന് അതിനുശേഷം വിചാരിക്കുന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് കർപ്പൂരം പൊടിച്ചു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അകത്തു നല്ല മണവും ലഭിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി പ്രാണികൾ തുടങ്ങിയവ ഇല്ലാതെയായി തീരും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.