മഴക്കാലത്ത് വീട്ടിലെ ചവിട്ടികൾ അഴുക്കു പിടിക്കുന്നു ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ

മഴക്കാലമായാൽ എല്ലാ തൂണുകൾക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ വൃത്തിയായി വെക്കാനും പലപ്പോഴും സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാരാണ് കൂടുതലായി പാടുപെടുന്നത് അത്. കാലങ്ങളിൽ വീട്ടിലെ ചവിട്ടികൾ ബാത്റൂം ടവ്വലുകൾ അധികം അഴുക്ക് പിടിച്ച് നിലയിൽ കാണാം. ഇതിനെ ആയാലും ഒരു സ്മെല്ല് ഇതിൽനിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം.

ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണി തോർത്ത് മുണ്ട് എന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തതെന്ന് തിളപ്പിക്കുക അതിലേക്ക് സോപ്പുപൊടി ചേർത്തു കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഈ തുണികൾ മുഖ്യ ശേഷം തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുക. ഈ അവസരത്തിൽ കരിമ്പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലോറക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വച്ചതിനുശേഷം ചൂടാറാൻ മാറ്റിവെക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ താ കാണാൻ സാധിക്കും ആ വെള്ളത്തിൽ അഴുകി ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ ചൂടാറിയതിനു ശേഷം നല്ലതുപോലെ തീരുംവരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അഴുക്കു പൂർണ്ണമായും പോയി നല്ല പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇതുപോലെ വീട്ടിലെ ചവിട്ടികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ആണെങ്ക ഒരു ബക്കറ്റിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സോപ്പുപൊടിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക.

ഇത് നല്ലതുപോലെ കുതിർത്തി വെച്ചതിനുശേഷം കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം അലക്കി എടുക്കുക. ചവിട്ടികൾ പുതിയത് പോലെ എല്ലാം പോയി വൃത്തിയായി ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുക യാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ വൃത്തിയായി വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.