സന്ധിവേദന മാറാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

പലർക്കും പലപ്പോഴായി തുടർച്ചയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ് സന്ധിവേദന തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ. തുടർച്ചയായി സന്ധിവേദന വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് പലതരത്തിലുള്ള തേയ്മാനത്തിനു വാദത്തിന് ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തേയ്മാനം 40 വയസ്സുമുതൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും തേയ്മാനം വരുന്നത് ജോയിൻറ് ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിലായാണ്. ഭാഗങ്ങളിൽ തേയ്മാനം സംഭവിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നവിധം കൊണ്ടാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തുടർച്ചയായ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതിനുവേണ്ടി ചികിത്സകൾ തേടേണ്ടതാണ്. കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കാണിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ആണ് കൂടുതലായി ഇത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം ആദ്യമായി വേദന ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉള്ള വിദ്യ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് ഫലമായി വേദനയ്ക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നു.

അതിനുശേഷം വിജയ് കൊണ്ട് എക്സർസൈസുകൾ എടുപ്പിച്ച് അസുഖത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കുന്നു. അതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് കടക്കുന്നത്. 40 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർക്ക് തുടർച്ചയായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് തേയ്മാനം. അതുപോലെതന്നെ വാദത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. വാതരോഗം ഉള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ ആദ്യമേ കഴിച്ചു തുടങ്ങണം.

ഇത്തരത്തിൽ രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്. എത്ര മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ മാറ്റം കാണാത്തവർക്ക് ആണ് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കൽ തുടങ്ങിയ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനഘട്ട ചികിത്സാരീതി എന്നാൽ രീതിയിലാണ് ഇവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.