ബാത്റൂമിലെ ഫ്ലഷ് ടാങ്ക് ഇനിയെന്നും പുതിയതായി നിലനിർത്താൻ ഇതാ ഒരു സൂത്രം

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവുമധികം ഒഴുകുന്നതും വൃത്തിയാക്കേണ്ടിവരും എന്ന മായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ബാത്റൂം. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രത്യേക എടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. എത്ര വൃത്തിയാക്കിയാലും അതിനുശേഷം വീണ്ടും വൃത്തികേട് കാണപ്പെടുന്ന ഒരിടം കൂടിയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ബാത്റൂം പ്രത്യേക എടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം.

ഉപയോഗിച്ചതിനു ശേഷം ഫ്ലഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അഴുക്ക് ആകുന്നത് കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കോമഡിയാണ് പറയുന്നത്. പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഒരുപാട് സുഗന്ധം പരത്തുന്നതും മറ്റുമായ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുപാട് ചിലവ് വരാറുണ്ട് എന്ന്. എന്നാൽ ഈ മാർഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന തോടെ ഒരു ചിലവും വരുന്നില്ല. ഒലിച്ചിറങ്ങി വരുന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പദ്ധതി രീതിയാണിത്.

നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളതുമായ ഉള്ളതായ ഒരു സാധനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ഫ്ലഷ് ടാങ്കിലേക്ക് എട്ടു കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നു. ഇതിൻറെ ഭാഗമായി ഓരോ പ്ലസ്സിലും ബാത്റൂം പുതിയത് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതോടൊപ്പം സുഗന്ധം പരത്തുന്ന.

ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പലതരം സുഗന്ധം പരത്തുന്ന സാധനങ്ങൾക്കും പകരം സ്പൂൺ സോഡാ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നാൾ ഇതിൽ ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്നു. ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി പലർക്കും അറിയാതെ പോകുന്നു. കൂടുതൽ പൈസ ചിലവാക്കി നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ എളുപ്പമാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.