ഒരു സ്ക്രബർ പോലുമില്ലാതെ എത്ര കരിപാത്രവും ഭംഗിയാക്കാം.

സാധാരണയായി നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന കറയും തുരുമ്പ് വല്ലോം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. പ്രത്യേകിച്ചും ചീനച്ചട്ടി പോലുള്ള പാത്രങ്ങൾ ദയവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ കട്ടിയിൽ കറ വരുന്ന ഒരു രീതി കാണാറുണ്ട്.

   

എന്നാൽ ഒരു തരി പോലും കറ അവശേഷിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളെ കൂടുതൽ ഭംഗിയായും പുതിയത് പോലെ തന്നെ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. പ്രധാനമായും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഇരുമ്പ് ചീനച്ചട്ടികളെ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഒന്നും ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യവും വരുന്നില്ല.

നിസ്സാരമായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്ര സിമ്പിൾ ഇക്കാര്യം ചെയ്യാനാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളും അതിശയിച്ചു പോകും എന്നതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട രഹസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുതന്നെയാണ് ഇത്.

കുറച്ചു കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ അല്പം ഡിശ്വാഷ് ലിക്വിഡ് കൂടി ചേർത്ത് ശേഷം ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക. ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തുരുമ്പ് പിടിച്ച പാത്രം വെച്ചുകൊടുത്തു അല്പസമയത്തിനുശേഷം ഒരു സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഉരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.