ഇനി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വെറുതെ പോകില്ല.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ വീടിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ചെറിയ കംപ്ലയിന്റുകളും കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കംപ്ലൈന്റുകൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുൻപേ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇത് സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കാണിക്കുന്നു.

   

ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിലവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനും വളരെ നിസ്സാരമായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കംപ്ലൈന്റ്റ് വരുന്നത് അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പിന് തന്നെയായിരിക്കും.

അടുക്കളയിലെ സിംഗിനോട് ചേർന്നുള്ള ലീക്കായി വെള്ളം തുള്ളി തുള്ളിയായി വീണുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായി ഒരു പ്ലംബറിന്റെ സഹായം പോലും ആവശ്യപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും അറിവുണ്ടെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും.

ഈ ഒരു പ്ലംബറിന്റെ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പൈപ്പിനകത്ത് നിന്നും വെള്ളം തുള്ളിത്തുള്ളിയായി വീണു പോകുന്ന അവസ്ഥ മറികടക്കാൻ ഇനി നിസ്സാരമായി പൈപ്പിന്റെ തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൈപ്പിനകത്ത് നിന്നും വെള്ളം പോകുന്ന അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ. വെറുതെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് അമർത്തിയാൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഒരു പ്ലംബർ. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.