ഇത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി കറ നല്ലത് തന്നെ, നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത വസ്ത്രങ്ങളും ഇനി സുരക്ഷിതമാണ്

കുട്ടികളാണ് മുതലാണ് എങ്കിലും ഓഫീസിലേക്ക് സ്കൂളിലേക്കും പോകുന്ന സമയത്ത് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഈ വെളുത്ത നിറം കുറച്ച് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴേക്കും കറപ്പറ്റിയോ അല്ലാതെയോ നിറംമങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ വലിയ കറ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ.

   

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം പരീക്ഷിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചും എത്ര വലിയ കഥയാണ് എങ്കിൽ പോലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ എങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള യൂണിഫോമുകൾ വസ്ത്രങ്ങളും വാഴയിൽ നിന്നുള്ള കറയോ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള കരയോ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇനി അവയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തോളൂ.

ഈ വസ്ത്രങ്ങളെയെല്ലാം മുന്നത്തെ കൂടുതൽ ഭംഗിയുള്ള മാറ്റാൻ ഇനി ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യമേ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഭാഗത്ത് ഒരു അല്പം പൗഡർ നനച്ചെടുത്ത തേച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഗുണപ്രദമാണ്. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷവും കറ പോയില്ല എന്നാണ് എങ്കിൽ കുറച്ച് വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള പേസ്റ്റ് കൂടി ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം.

ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള കറകളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കറകൾ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നിസ്സാരമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ വസ്ത്രങ്ങളെ എന്നും പുതിയത് പോലെ ആക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.