പല്ലികളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തുരത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ

പല്ലികൾ വീട്ടിൽ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. എന്നാൽ അവയെ എങ്ങനെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തുരത്തുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളി വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പള്ളികൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദുരിതം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു എളുപ്പ വഴികൾ ആണ് പറഞ്ഞുതരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല്ലികളെ തുരത്തി ഓടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

പല്ലുകൾ വരാതിരിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ കടകളിൽ ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ ഫലമായി വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അതിനെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവയെ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണ് നല്ലത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പല്ലികളെ എങ്ങനെ തുരത്താം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ.

പല്ലികളെ തുരത്താൻ ആയി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാകും. മുട്ടയുടെ തോട് തുറന്നു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലുകള് ഭാഗത്ത് തന്നെ വരില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത്. ഹിന്ദി പരീക്ഷ ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെറ്റ് പല്ലികളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഓടിച്ചു വിടാൻ സാധിക്കുന്നു. സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതുപോലെ തുറന്ന് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പല്ലികൾ വരില്ല.

വെളുത്തുള്ളിയുടെ തൊലികളഞ്ഞ പൊളിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മണം ലഭിച്ചാലും പല്ലിട ആ പരിസരത്ത് വരില്ല എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പള്ളികൾ വരുന്ന സംവിധാനം ഏത് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുക ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ സമ്മതിക്കും അതിനെ നീക്കം ചെയ്യാം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.