മാറ്റിവെച്ച കറ പിടിച്ച ഗ്ലാസുകൾ ഒക്കെ ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുത്തോളൂ

മിക്കവാറും വീടുകളിലും കാണും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കറപിടിച്ച ക്ലാസുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റിവെച്ച രീതിയിലുള്ള ജില്ല ക്ലാസുകളും സെറാമിക് ക്ലാസുകളിൽ ക്ലാസുകളും ഇനി അവനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റുകൾക്ക് ഈ ക്ലാസിൽ തന്നെ ചായ കൊടുക്കാനാവും.

   

സ്ഥിരമായി ചായ കുടിക്കുന്ന ക്ലാസുകളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറ ക്ലാസിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് ഒരു അവസ്ഥ കാണാറുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ ക്ലാസ്സിനകത്തു കറപിടിച്ച അവസ്ഥയോ ചായ പോകാതെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഈ ഒരു മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലാസ്സിനകത്തെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച രീതിയിലുള്ള കറ മുഴുവനായും കളയാൻ വേണ്ടി.

ഒരുപാട് സമയം ഇനി ഉറച്ച കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല.ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് കഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ ഏത് കറിയും വളരെ നിസ്സാരമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ദിനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കും.

കറപിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചാൽ അകത്തേക്ക് കുറച്ചു അല്പം ഡിഷ് വാഷ് കൂടി ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രബർ കൊണ്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ തന്നെ അകത്ത് പറ്റിപ്പിടിച്ച് മുഴുവനായും പോകും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ.