നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കാനും പൂക്കാനും ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

നമ്മുടെ വീടുകൾ എല്ലാം തന്നെ ഒരു അടുക്കളത്തോട്ടം അതുപോലെതന്നെ ചക്ക മാങ്ങ തേങ്ങ എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന താൽപര്യമുള്ളവരാണ് വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴവർഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഉള്ളവരും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കായലും കിട്ടാനുO. അതുപോലെതന്നെ പ്ലാവുകളിൽ പെട്ടെന്ന് ചക്ക പിടിക്കാനും മാവിൽ മാങ്ങ വിളയാനും എല്ലാത്തിനും വളരെയേറെ എളുപ്പ മാർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്.

   

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പിടിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായും ഇത്തിരി അല്പം ഉപ്പ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആത്മാവിന്റെ കടക്കുക ശേഷം മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആയാലും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വേറെ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മാവുകളിൽ ഒക്കെ കീടശല്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ.

മാവിൽ മാങ്ങ പിടിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ ചപ്പ് ഒക്കെ അടിച്ചു കൂട്ടി ഒന്ന് തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെയേറെ നല്ലതായിരിക്കും തീ കത്തിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് തീ കെടുത്തുക വെറുതെ പുകച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി മാവിലെ പെട്ടെന്ന് പൂക്കാനും അതുപോലെതന്നെ.

മാവിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറാനും ഇങ്ങനെ പുകക്കുന്നത് വഴി വളരെയേറെ നല്ലതാണ് അതുപോലെതന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെതന്നെ നിങ്ങളുടെ മാവിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പുഴുക്കല് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈച്ചയെ പിടിക്കാനുള്ള കെണി ഒരുക്കുക ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേപ്പെണ്ണ അത് സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നതായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.