ഇനി ഒന്നിനെയല്ല കുടുംബത്തോടെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ ഒരു സാധനം മതി

വീട്ടിലും വീട്ടു പരിസരത്തും വലിയ ശല്യക്കാരായി മാറുന്ന എലികളെ പൂർണമായും നശിപ്പിക്കാനും കുടുംബത്തോടെ ഇവയെ ഇല്ലാതാക്കാനും ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം മതിയാകും. പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് എലിയെ ആകർഷിച്ച് നശിപ്പിക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും.

   

നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഏറ്റവും അധികമായി എലികൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ എനിക്കുവേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കെണി ഒരുക്കി വയ്ക്കുക. ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലി ശല്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് ഇത് ഒരിക്കലും ചെയ്താൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാം. പ്രധാനമായും ഇനി ശല്യമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയും പാരസെറ്റമോൾ ചേർത്ത ഒരു മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും.

ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പാരസെറ്റമോൾ ഗുളിക പൊടിച്ച് നല്ലപോലെ ലയിപ്പിക്കുക. ശേഷം അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി പോലെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉണ്ടാക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയശേഷം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ.

വലിയ കണ്ടിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ എലിയുടെ മാളം എവിടെ എന്ന് അറിയാമെങ്കിലും അവിടെ ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിക്ഷേപിക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇനി ഇത് ഗോതമ്പിന്റെ മണം കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷിക്കുകയും എനിക്ക് വയറിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി ദൂരക്ക് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.