കറിയിൽ മാത്രമല്ല മഞ്ഞളിന്റെ ഉപയോഗം വേറെയും ഉണ്ട്

കറികൾക്ക് നിറം വയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും നാം മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ എങ്ങനെ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗുണങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് എന്നും ഭക്ഷണത്തിലും അല്ലാതെയും ഉപയോഗിക്കും. മഞ്ഞൾ കറികൾക്ക് നിറത്തിന് മണത്തിനോ വേണ്ടി ഉള്ളതല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.

   

ശരീരത്തിലെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന പലതരത്തിലുള്ള രോഗ കീടങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെയും മഞ്ഞയും സഹായകമാണ്. കറികൾക്ക് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിനും നിറം വയ്ക്കുന്നതിന് മഞ്ഞള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശീലമാണ്. ശരിയായ രീതിയിൽ മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അറിഞ്ഞുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പ് പോലും ഇല്ലാതാക്കും.

ശരീരത്തിൽ എല്ലുകളിലും മറ്റ് അവയവങ്ങളിലും നടന്നുകൂടുന്ന കൊഴുപ്പും കൊളസ്ട്രോളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗുണപ്രദമാണ്. രക്തത്തിലെ നശിപ്പിക്കുന്നവനും രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും മഞ്ഞളിന്റെ ഉപയോഗം സഹായിക്കും. ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഈ മഞ്ഞൾ ഉപകാരപ്രദമാണ്. മുൻകാലങ്ങളിൽ എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രസവാനന്ദനം കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞളും മാവിന്റെ തൊലി ഉണക്കിയത് ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്.

ശരീരത്തിൽ ഉള്ള കീടങ്ങളെയും അണുക്കളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മഞ്ഞള്‍ വളരെയധികം സഹായകമാണ്. ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുന്നതിനും മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ പ്രകൃതിദത്തമായത് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്രപ്രദമായ രീതി അല്ല. വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടു നനച്ച് വളർത്തിയ മഞ്ഞൾ ഉണക്കിപ്പൊടിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.