ഇതറിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരും പഴയ കുപ്പി കളയില്ല

പഴയ മിനറൽ വാട്ടറിന്റെ കുപ്പിയോ ഏതെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് വെറുതെ കളയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന പഴയ കുപ്പികൾ ഒരിക്കലും വെറുതെ കളയരുത്. ഈ കുപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആകും. ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയി നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കാം.

   

നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ഈ കുപ്പികളെ മനോഹരമായ സ്റ്റാൻഡുകളും ആക്കാൻ സാധിക്കും. ഇനിയെങ്കിലും കുപ്പികൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെറുതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയാതിരിക്കുക. കുപ്പികൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്ത ഓരോ കുപ്പിയും അടുക്കടുക്കായി പശ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാർബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാം.

കുറഞ്ഞത് രണ്ടോ മൂന്നോ കുപ്പിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. തലഭാഗം മുറിച്ചു കളഞ്ഞ ശേഷം ഒരു വലിയ ഗ്ലാസിന്റെ ഉയരത്തിലെങ്കിലും ഇത് മുറിക്കണം. കാർബോർഡിൽ ഒട്ടിച്ച ശേഷം ഇതിനെ ചുറ്റുമായി ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള തുണി കൂടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കുപ്പിയുടെയും മുകൾഭാഗത്ത് വലിയ ഒരു ദ്വാരം ഇട്ടു കൊടുക്കാം.

ഇതിലൂടെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള തുണിയോ ചരടോ കോർത്ത് കെട്ടാം. ശേഷം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചുമരിൽ ഒരു ആണിയിൽ കൊളുത്തിയിടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളുകളോ കത്തികളോ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ആയി ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടു നോക്കാം.