ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടന്നിരിക്കും.

മനസ്സിൽ ഏത് സമയവും ഉണ്ണികൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചാൽ തന്നെ കൃഷ്ണ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു ഭഗവാനാണ് അവിടുന്ന്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വേദനിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരുപോലെ സന്തോഷിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

   

മനസ്സിലുള്ള ഈ ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും ഭഗവാനെ ചില വഴിപാടുകൾ നടത്തുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അധികം വൈകാതെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ. ജീവിതത്തിൽ ഒരുതവണയെങ്കിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ പോയിരിക്കണം. കാരണം ആ നടയിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ.

തന്നെ മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇതിനുമുൻപായി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുകയും വേണം. തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃഷ്ണ ക്ഷേത്രത്തിലോ.

മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിലോ പോയി ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശേഷം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടന്നു കിട്ടിയാൽ ഉടനടി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി വഴിപാടുകൾ കഴിക്കണം. ഭഗവാനെ പാൽപ്പായസം നേരുക എന്നതാണ് പ്രധാന വഴിപാട്. ഇതുമാത്രമല്ല ഒരു നെയ്വിളക്ക് കൂടി കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പം ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വഴിപാടാണ് വനമാല സമർപ്പിക്കുക എന്നത്. തുടർന്ന് കൂടുതൽ അറിവിനായി വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *