ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നിസാരമാക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിയും തകരാറിലാണ്.

ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളെയും ദഹിപ്പിച്ച് പുറത്തു കളയുന്ന അവയവമാണ് കിഡ്‌നി. ചില ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കിഡ്നിക്ക് രോഗാവസ്ഥ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത്തരത്തിൽ കിഡ്നി രോഗാവസ്ഥ ബാധിച്ച തകരാറിലായാൽ ഇതിനെ തുടർന്ന് ശരീരത്തിലെ വിഷവദാർത്ഥങ്ങൾ എല്ലാം പുറത്തു പോകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും.

   

ഇത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള വൃക്കകളാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുന്നത്. ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണരീതിയും അനുസരിച്ച് തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പുതിയ രോഗാവസ്ഥകൾ പോലും ഇടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളെ ഒരു രോഗിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള നിങ്ങളുടെ വൃക്കകളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് .

കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ്. പ്രധാനമായും വൃക്കകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകാറുണ്ട്. കണ്ണുകൾക്ക് താഴെ നേരെ ഉണ്ടാകുന്നത് നിസ്സാരമായി കരുതേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ വൃക്കകൾ തകരാറിലാകുന്നു ലക്ഷണമായാണ് ഇത്തരമൊരു ലക്ഷണം കാണപ്പെടുന്നത്. ശരീരത്തിന് അമിതമായ ക്ഷീണം തളർച്ച എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിന്റെ ലക്ഷണമായി കാണാം. പ്രധാനമായും മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണം കൂടുതലും കാണാറുള്ളത്.

മൂത്രത്തിൽ പദ രൂപപ്പെടുന്നത് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റിറ്റായി പോകുന്നതും ഈ കിഡ്നി രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ കൂടി മൂത്രത്തിലൂടെ പുറംതള്ളപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ലക്ഷണം കാണാറുള്ളത്. നട്ടെല്ലിന്റെ ഇരു വശങ്ങളുമായി ഒരു പയർ വിത്തിന്റെ ആകൃതിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ രണ്ട് വൃക്കകൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ പകുതിയോളം നശിക്കുമ്പോൾ ആണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്നത്. കൂടുതൽ അറിയാനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *