മദ്യത്തേക്കാൾ വലിയ വില്ലനാണ് ഈ ചിന്തകൾ. ചോറിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

മദ്യം മയക്കുമെന്ന് എങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായ രീതിയിൽ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭക്ഷണരീതിയിൽ ജീവിതശൈലിയും ആണ്.

   

ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടേത്. പ്രധാനമായും ഒരു വീടിനകത്ത് തന്നെ അടച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിനകത്ത് മാത്രം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ദിവസം തള്ളി നിൽക്കുന്നവരോ ആയിരിക്കാം. ഇത്തരക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും അവരുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. ഒന്നിലും താല്പര്യം തോന്നാത്ത ഒരു അവസ്ഥയോ, എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും .

എനർജി ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തികളും ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരിക്കും. കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉള്ള ബ്രെയിൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം ഇതിനുള്ള മൂല കാരണം. എപ്പോഴും മൊബൈൽ ഫോണിലും ടിവി സ്ക്രീനിലോ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ തല എപ്പോഴും കുനിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവരുടെ തലച്ചോറിലെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാകും. ശരീരത്തിലെ വിറ്റാമിൻ ഡി യുടെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറവും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു ദിവസത്തിൽ അല്പസമയം എങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സമയത്തുള്ള വെയില് കൊള്ളാനായി ശ്രമിക്കണം. മാത്രമല്ല ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്ഷണശീലവും വ്യായാമ ശീലവും വർധിപ്പിക്കാം. അമിതമായ സ്ട്രെസ്സ് ടെൻഷൻ ചിന്തകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് മാനസികവും ശാരീരികമായ ആരോഗ്യം വർധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും സ്‌ട്രെസ്സും തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യം പൂർണമായും നശിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്കും നല്ല ഒരു ആരോഗ്യ ശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *