നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്ലുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൂത്രം അറിയാതെ പോകരുത്.

കറികളുടെ രുചി കൂട്ടുന്നതിന് മാത്രമല്ല കല്ലുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള താനും വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് അല്പം ഉപ്പ് തേച്ചാൽ മാറും. പല്ലുകളിൽ കറ പിടിക്കുന്നത് മാറാനും പല്ലുകളുടെ മനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കല്ലുപ്പ് സഹായിക്കും. എന്നാൽ ഈ കല്ലുപ്പ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരികിലോ പൽപ്പൊടിയിലോ.

   

ചേർത്ത് തേക്കുക എങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കും. സന്ധിവാതത്തിന് ഭാഗമായി കാലുകളിൽ വേദനയുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ വേദന മാറ്റിയെടുക്കാനും വാദ പ്രശ്നങ്ങളെ അകറ്റുന്നതിനും കല്ലുപ്പ് അല്പം വെള്ളത്തിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്ത് കാലുകൾ അതിൽ മുക്കി വയ്ക്കാം. മുറിവുകളും പഴുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കല്ലുപ്പും മഞ്ഞൾപൊടിയും ചേർത്ത് മിക്സ് ആ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത്.

സഹായകമാണ്. ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആവി പിടിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. ഈ ആവി പിടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കല്ലുപ്പും ചേർത്താൽ കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കും. ചർമ്മസൂക്ഷരങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയ അഴുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാനും ചർമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ക്രബ്ബ് പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സഹായിക്കും. ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല നീർക്കെട്ടുകളും ഇല്ലാതാക്കാനും കല്ലുപ്പുകൊണ്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് സഹായകമാണ്. കല്ലുപ്പിട്ട് ചൂടാക്കി വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നീർക്കെട്ട് വേദനകളും ഉള്ള ഭാഗത്ത് ചൂട് പിടിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഫലം ലഭിക്കും. ശരീരത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടും പ്രകൃതിയിലെ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കും തെങ്ങിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യഗുണങ്ങൾക്കും കല്ലുപ്പ് കടഭാഗത്ത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് സഹായകമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *