മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉള്ളവർ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

സ്ഥിരമായി മുടികൊഴിച്ചിലും താരൻ പ്രശ്നങ്ങളുമായി നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രധാന കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള താരൻ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ജീവിതശൈലേജനം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

   

പ്രത്യേകമായി ഇത്തരത്തിൽ താരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം തന്നെ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലെ ജലാംശം കുറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദിവസവും ധാരാളമായി കുടിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം. അമിതമായി അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഡിപ്രഷൻ എന്നീ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമായും മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകും. രാത്രി കൃത്യമായി എട്ടുമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉറങ്ങണം എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്.

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലിയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ വരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉറക്കക്കുറവുകൾ മുടികൊഴിച്ചിൽ താരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവക്കെല്ലാം വഴിയാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീട്ടിൽ തന്നെ പരീക്ഷിക്കാവുന്ന ചില മാർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. ഇതിനായി ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തു വെച്ച ഉലുവ നിങ്ങൾക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപമാക്കി.

അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലർത്തി തലയിൽ പുരട്ടി മസാജ് ചെയ്ത ശേഷം കുളിക്കാം. ഉലുവ കുതിർത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് തൈര് അലോവേര ജെല്ലി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തു. എപ്പോഴും തലയിൽ മൈൽഡ് ആയ ഷാമ്പുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. പ്രെസ്സും ഡിപ്രഷനും പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ആദ്യം പരിഹരിക്കുക. ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം ആയി പച്ചക്കറികളും ഇലക്കറികളും വെള്ളവും ഉൾപ്പെടുത്തുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *